Ventilation

Når man taler om det gode indeklima, taler man hurtigt over mod ventilation som en af de afgørende faktor. Det er vigtigt at man får projekteret sit byggeri med det rigtige ventilations anlæg. Så man både undgår støj og træk. Herunder har vi listet et par punkter op, omkring ventilations anlæg.

 1. Ventilationssystemer: Nybyggeri kræver normalt mekanisk ventilationssystemer, der kan styres og reguleres for at opfylde de specificerede krav. Systemerne omfatter ofte både tilførsel og udsugning af luft og kan også indeholde varmegenvindingssystemer for at maksimere energieffektiviteten.
 2. Energieffektivitet: Der er også et fokus på energieffektivitet i danske bygningsstandarder. Ventilationssystemerne skal derfor opfylde specifikke krav for energiforbrug og varmegenvinding for at reducere varmetab.
 3. Støjniveau: Bygningsreglementet fastsætter grænser for støjniveauet fra ventilationssystemet, især i soveværelser og opholdsrum, for at sikre et behageligt indeklima.
 4. Brand- og sikkerhedskrav: Ventilationssystemer skal overholde brand- og sikkerhedsregler og må ikke forårsage spredning af brand eller røg.
 5. Inspektion og vedligeholdelse: Ventilationssystemerne skal vedligeholdes regelmæssigt, og der skal være nem adgang til inspektion og rengøring af filtre og kanaler.
 6. Styring og regulering: Moderne ventilationssystemer bør være udstyret med intelligent styring og regulering for at tilpasse sig ændringer i luftkvalitet og behov for ventilation.
 7. Filtrering og indeklima: Ventilationsanlægget skal omfatte effektive filtre for at forbedre luftkvaliteten og reducere indendørs luftforurening.

Det er vigtigt at arbejde sammen med erfarne fagfolk og arkitekter i Danmark, der er bekendt med de gældende bygningsreglementer og standarder for at sikre, at ventilationssystemet i dit nybyggeri opfylder alle krav og skaber et sundt og komfortabelt indeklima.

04a488b2-b7fd-4fd9-af73-7d03c83fb480jpg

Energi optimering og overophedning

Der sættes også store krav til energi forbruget i nye huse idag. Det kommer derfor ofte af sig selv under opførelsen af ny villa, hvor man får det gode isoleret hus. Men man ser stadig at mange villa’er bliver projekteret med mindstekravet for isolering. Dette kan også være fint, hvis man skal holde økonomien på plads. Men man bør overveje om det er det rigtige sted at spare, da et godt isoleret hus, også ofte spare penge på lang sigt på varme regningen, og holder huset varmt om vinteren, og koldt om sommeren, som er med til at give det gode indeklima.Mange nye villa’er idag, har rigtig store vinduespartier i facaderne, og ofte mod syd/vest. Dette er med til at gøre huset meget varmt i sommermånederne. Det er vigtigt man tager hånd om dette, enten ved at sørge for god naturlig ventilation, med nok vinduer der kan åbnes. Eller man kan bruge solafskærmning på udvendig side af vinduet, for at forhindre for meget varme ind i huset.
Selv med 3 lags ruder, kan det være en kamp for at holde varmen ude af huset.

Her er nogle grunde til, hvorfor det er godt at have byggerådgivning med i dit projekt:

 1. Ekspertise og erfaring: En byggerådgiver har omfattende viden og erfaring inden for byggebranchen. De kan hjælpe med at navigere gennem de komplekse aspekter af dit projekt og sikre, at alt udføres korrekt i henhold til bygningsreglementet og andre relevante standarder.
 2. Projektstyring og planlægning: En byggerådgiver kan hjælpe med at styre og planlægge dit projekt effektivt. De kan oprette en realistisk tidsplan, sikre korrekt ressourceallokering og håndtere eventuelle udfordringer, der opstår undervejs.
 3. Kvalitetskontrol og tilsyn: En byggerådgiver kan udføre kvalitetskontrol og tilsyn med byggeprocessen. De kan sikre, at arbejdet udføres i henhold til de aftalte specifikationer og kvalitetsstandarder, og de kan håndtere eventuelle afvigelser eller mangler.
 4. Budgetstyring og omkostningskontrol: En byggerådgiver kan hjælpe med at styre dit projekt inden for budgettet. De kan udarbejde en omhyggelig økonomisk plan, evaluere tilbud fra entreprenører og sikre, at du får den bedst mulige værdi for dine penge.
 5. Konfliktløsning og forhandlinger: Hvis der opstår konflikter eller uenigheder undervejs, kan en byggerådgiver træde ind som en neutral tredjepart og hjælpe med at løse problemerne. De kan også bistå med forhandlinger med entreprenører og sikre, at dine interesser bliver varetaget.
 6. Tryghed og tillid: Ved at have en byggerådgiver med i dit projekt kan du føle dig tryg og have tillid til, at alt bliver håndteret professionelt og effektivt. Du kan gøre det, du er bedst til, mens en ekspert tager sig af den tekniske og operationelle del af byggeprojektet.

Kontakt os på plex@plex-arkitekter.dk, hvis du vil høre mere om byggerådgivning, og hvordan du kan få mest muligt ud af dit byggeprojekt.

Hvor starter man?

Det er en rigtig god ide at tænke vedligeholdelse ind i dit projekt fra starten. Skal det være materialer som som er meget modstandsdygtige i det danske klima, eller skal det være tiltænkt som værende med lidt ekstra vedligeholdelse, for så at kunne få nøjagtig de materialer som du ønsker til dit nye hus.

På længere sigt, vil det som oftest kunne betale sig, at man bruger lidt flere penge og køber kvalitetsprodukter, det kan dog også have en stor indvirkning i ens økonomi. Man skal derfor gøre op med sig selv, hvor man kan spare, og hvor man ikke ønsker at spare. Dog vil “skellettet” på huset oftest ikke være et godt sted at spare, da det også er den der skal stå imod vind og vejr.
Så ønsker man et hus der står i mange år frem, vil det være en god ide, at bruge lidt ekstra her.

Materialevalg og vedligeholdelse

Selvom du vælger de bedste produkter til at stå imod det danske vejr. Vil der som oftest stadig være en form for vedligeholdelse af materialet. Vi har derfor sat nogen elementer op, for at du kan se hvad du måske skal være opmærksom på, inden dit næste materiale valg til dit hus.

Facader

På facaderne af et hus, vil der stortset altid være en form for vedligeholdelse, uanset valget af materiale. Men der er stor forskel på mængden af vedligeholdelse, alt efter hvilken materiale du vælger at bruge.

Næsten vedligeholdelsesfri materialer

Hvis du vælger at gå med murstensfacader, vil de stortset være vedligeholdelsesfrie, da det for det meste kun er fugen der skal vedligeholdes. Da fugerne er med til at gøre facaderne helt tætte, og sørger for at der ikke kommer fugt mellem murstenene, der er derfor vigtigt at man ind i mellem tjekker sine fuger på huset. Hvis man holder øje med fugerne kan de til gengæld også nemt holde 50 år, uden yderligere 

Bruger du derimod stål på facaden, er der som sådan ingen vedligeholdelse at skulle tage hensyn til, det kan dog være en god ide, at gå facaden efter ind i mellem, for at være sikre på, at skruerne stadig er spændte og holder pladerne på plads. Er der en af pladerne som er bøjet eller lign. kan det være en god ide, at få den udskiftet.

Facader med mere vedligeholdelse

Når vi taler både træ og pudsede facader, vil der være en del mere vedligeholdelse.
Træ facader skal males ca. hvert 5-10. år, eller have olie helt ned til hvert år. Derudover vil der næsten altid være nogen bredder/lister der vil gå til over tid, som skal udskiftes. Træet er også et levende produkt, som bevæger sig alt efter kulde og varme. Det kan derfor også være en god ide, at se efter om der er nogen søm der er vandret ud. og enten slå dem i igen, eller udskifte sømmene.

Pudsede facader har ca. samme vedligeholdelses interval, og skal derfor også sørge for at male den hvert 5.-10- år. Pudsede facader er også mere udsatte for frostskader og revner, som ville skulle repareres, for ikke at blive værre.

Vinduer

Der er stor forskel i hvilket vindue du vælger at sætte i huset.
Der findes både plast vinduer, som ikke rigtig kræver nogen vedligeholdelse, udover at huske og smøre hængsler og låsekasser hvert år.Der er også vinduer som er lavet i træ/alu vinduer, disse vinduer er mere hårdføre for vind og vejr. Da alu delen sidder på ydersiden af vinduet, og derfor holder vandet væk fra træet i vinduerne. De kræver derfor ikke meget andet end en rengøring og smøring af låsekasser samt hængsler.Men der findes også rene træ vinduer, som også kræver noget mere vedligeholdelse. Vælger man at få dem malet fra fabrikken, vil man første gang skulle male dem efter ca. 10 år. og herefter vil det skulle være omkring hvert 4.-5. år. Dette afhænger selvfølgelig af, hvilken kvalitets vinduer man har. Vælger man derimod mahogni vinduer, skal de olieres hvert år, for at holde dem vedlige.

pexels-photo-48882jpeg

Tagflader

Der findes en stor variation i hvilken tagflade man kan bruge idag. Man er selvfølgelig begrænset af, hvilken tag-hældning man har på sit hus. Som Kan være med til at bestemme hvilken tagflade man skal have.

Tager man eksempelvis et tegltag, er det minimal af vedligeholdelse, du skal blot sørge for at tjekke tagstenene ind i mellem, og udskifte de tagsten som eventuelt måtte have revner eller ligge løse. Hvis tegltaget er udført korrekt, kan det nemt holde i 50-70 år.

Et pap tage er næsten som et tegltag, næsten vedligeholdelsesfrit. levetiden er dog noget kortere end tegltag, et sted mellem 30-50 år. og har man fladt tag, er det meget vigtigt at man tjekker sin tagflade flere gange om året, for at vandet ikke står i vandpytter, rundt på taget pga. f.eks. blade og andet skidt.

Vedligeholdelsesplan 

Det kan være en rigtig god ide, at få lavet en vedligeholdelsesplan over sit hus, den dag man har valgt materialerne. Da man på den måde kan sikre sig selv for, at man har styr på, hvornår tingen skal laves og vedligeholdes.

Hvornår må kælder indgå som beboelse?

Jf. bygningsreglementet BR18 skal din kælder kunne opfylde disse krav, for at kunne omdanne kælder til beboelse:

Disse regler skal kunne opfyldes, da kommunen i meget sjældne tilfælde vil omgå disse regler.

Hvornår skal man så søge om tilladelse til ombygning af kælder?

I et enfamilieshus, må du i egentlig bygge om og renovere/istandsætte din kælder præcis som du ønsker. Du må derfor gerne ændre planløsningen eller konstruktioner. materialer og overflader kan også ændres uden du skal søge om nogen tilladelser hos kommunen.

Skal du derimod ændre din kælder til helt eller delvist blive til beboelse, skal du derimod søge om tilladelse til dette. Hvor det selvfølgelig skal opfylde kravene skrevet ovenfor.

Hvis du påtænker at indrette kælderen med et ny badeværelse, skal dette søges om tilladelse, da det anses som værende en væsentlig ændring af anvendelse. Samt så snart der ændres i kloak og afløbs forhold uanset det er renovering af eksisterende badeværelse eller om der bygges nyt.

Kan jeg selv søge om tilladelse eller hvem kan hjælpe med dette?

Alle private personer kan søge om tilladelse til ændringer på deres bolig, så længe de står som helt eller delvis ejer af grunden ansøgningen drejer sig om.
Det kan være en god idé at spørge hos kommunen inden man begynder at søge om tilladelse, ellers kan du ringe til en bygningskonstruktør/arkitekt, og få dem til at hjælpe med at tjekke op på, om dine ønsker til kælderen kan lade sig gøre.

Færdigmelding er en procedure, der finder sted ved afslutningen af et byggeprojekt. Det er en formel erklæring, der bekræfter, at byggeriet er udført i henhold til de godkendte tegninger, bygningsreglementet og eventuelt andre gældende krav.

Processen med færdigmelding indebærer ofte en inspektion af bygningen af en autoriseret bygningskyndig eller en repræsentant fra de relevante myndigheder. Formålet er at sikre, at byggeriet er sikkert, overholder de nødvendige standarder og er i overensstemmelse med de godkendte planer og forskrifter.

Hvorfor er færdigmelding vigtig?

Færdigmelding er vigtig af flere grunde. For det første bekræfter den, at byggeriet er afsluttet korrekt og opfylder alle de nødvendige krav og standarder. Dette sikrer, at bygningen er sikker at bruge og bevæge sig ind i.

For det andet er færdigmelding også nødvendig for at opnå tilladelser og certificeringer. Hvis du for eksempel ønsker at sælge eller leje din bygning, kan en gyldig færdigmelding være en afgørende faktor for at opnå de nødvendige godkendelser. Derudover skal man have en ibrugtagningstilladelse, som egentlig giver en lov til at bruge og bo i huset efter endt byggeri.

Opnå en vellykket færdigmelding

Der er visse trin, der skal følges for at opnå en vellykket færdigmelding. Først og fremmest er det vigtigt at sikre, at byggeriet er afsluttet i overensstemmelse med de godkendte planer og forskrifter. Enhver ændring eller afvigelse fra de oprindelige planer skal dokumenteres og godkendes.

Derefter skal du indsende en ansøgning om færdigmelding til de relevante myndigheder og betale eventuelle gebyrer, der er forbundet med processen. En sagsbehandler hos kommunen vil blive tildelt sagen, hvorefter de vil evaluere byggeriets kvalitet og overensstemmelse med reglerne.

Hvis der ikke opdages nogen mangler eller afvigelser under inspektionen, vil færdigmeldingen blive udstedt, og byggeriet vil blive betragtet som fuldstændigt og godkendt.

Det er vigtigt at bemærke, at færdigmelding kan variere afhængigt af det geografiske område og bygningsreglementet. Det er derfor altid en god idé at konsultere de lokale myndigheder eller en bygningskyndig for at få præcise oplysninger og vejledning i forbindelse med færdiggørelsesprocessen. Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål til færdiggørelsesprocessen, er du altid velkommen til at kontakte os. Skriv til os på plex@plex-arkitekter.dk – vi glæder os til at høre fra dig!

Det gode byggeri starter med det rigtige budget. Når du går i gang med et byggeprojekt, er det afgørende at have en klar og realistisk budgetplan. Et veldefineret budget er fundamentet for et succesfuldt byggeri, da det styrer alle aspekter af projektet og sikrer, at du undgår uventede omkostninger og forsinkelser.

Først og fremmest er det vigtigt at fastlægge dine økonomiske rammer og identificere, hvor meget du er villig til at investere i projektet. Det vil hjælpe dig med at prioritere dine behov og ønsker og tage beslutninger, der passer til din økonomi. Samtidig bør du afsætte en del af budgettet som en buffer for uforudsete udgifter, sene ændringer af materialevalg eller andet. Står du selv med overblikket over dit budget, er det vigtigt at huske:

Disse punkter er ofte nogle, man glemmer som nybygger. Men de kan have stor påvirkning på dit budget, og det er derfor vigtigt at huske dem for at undgå store ubehagelige overraskelser.

Indhentning af tilbud

Det næste skridt er at få klare tilbud fra forskellige entreprenører og leverandører. Vær sikker på, at tilbuddene er detaljerede og inkluderer alle omkostninger, så du undgår ubehagelige overraskelser senere. Sammenlign tilbuddene, og vælg det, der bedst passer til dine behov og budget. Husk, at det billigste tilbud ikke altid er det bedste, da det kan afspejle lav kvalitet eller skjulte omkostninger. Det er derfor vigtigt, at du får stillet tilbuddene op 1:1 mod hinanden, da der nogle gange kan være forskel på det, der er givet pris på.

Det er også vigtigt at være realistisk omkring de forventede udgifter. Nogle gange kan byggeri være dyrere end forventet på grund af uventede udfordringer eller ændringer i projektets omfang. Vær forberedt på at tilpasse dit budget, og sørg for at have en buffer til disse ændringer.

Andre muligheder

At arbejde sammen med en erfaren arkitekt/byggerådgiver og entreprenør kan også hjælpe dig med at udvikle et mere præcist og realistisk budget. Deres ekspertise vil guide dig gennem processen og hjælpe dig med at træffe velinformerede beslutninger om materialer, arbejdskraft, budget og tidsrammer.

En byggerådgiver vil også sørge for, at budgettet holder stik, hjælpe med at sammenligne tilbud fra de forskellige entreprenører og rådgive dig om, hvilken type entreprise form der vil være bedst til dit byggeri. Når først du har hyret en arkitekt/byggerådgiver vil vedkommende være DIN rådgiver helt til færdigt byggeri sørge for, at du kommer så smertefrit gennem processen som muligt.

Der er en mulighed i at vælge totalrådgivning, hvor arkitekten/byggerådgiveren sørger for alt fra de første skitser, der bliver tegnet, indtil overdragelse af nøglen til kunden. Din rådgiver vil derfor sørge for, at du får tegnet et projekt inden for dit budget, hvor alt er medregnet fra starten. Dette er for mange den gode løsning, da de finder en sikkerhed i, at der er professionelle, der tager sig af alle opgaverne, der ellers kan virke uoverskuelige.

Sammenfattende er det at have det rigtige budget en afgørende del af ethvert byggeprojekt. Det sikrer ikke kun, at du har råd til at realisere dine visioner, men det giver også tryghed og tillid til, at projektet kan gennemføres succesfuldt og inden for dine økonomiske rammer. Investeringen i at udvikle et præcist budget fra starten vil vise sig at være en værdifuld beslutning, der sætter dig på vej til at opnå det gode byggeri, du drømmer om.
Læs mere her: Nybyggeri

Kontakt og idéfasen

Kontakt- og idéfasen er en tidlig fase i byggeprocessen, hvor de grundlæggende ideer og behov for et byggeprojekt bliver udforsket og identificeret. Denne fase er afgørende for at etablere en klar vision for projektet, identificere mulige løsninger og begynde samarbejdet mellem de involverede parter.

Her får du og din arkitekt eller byggerådgiver skabt klarhed omkring projektets mål og rammer, herunder budget, tidsplan, ønskede funktioner og forventninger til det færdige byggeri. Efter kontaktfasen følger idéfasen, hvor arkitekten eller byggerådgiveren begynder at udforske og udvikle de grundlæggende idéer til projektet.

Skitseprojekt

Et skitseprojekt er en tidlig fase i arkitektur- eller designprocessen, hvor arkitekten eller designeren skaber grundlæggende skitser og koncepter for en bygning, struktur eller rum. Formålet med et skitseprojekt er at udforske forskellige ideer og muligheder, før man går videre til mere detaljerede planlægnings- og designstadier.

Under et skitseprojekt undersøger arkitekten eller designeren forskellige aspekter af projektet, herunder rumlige arrangementer, form, volumen, proportioner og potentielle placeringer af funktioner. Disse skitser er ofte løse og hurtige, da målet er at opnå en bred vifte af ideer og koncepter snarere end en nøjagtig gengivelse af det endelige resultat.

Skitseprojektet indebærer normalt et tæt samarbejde med dig som kunde. Dine ønsker, behov og krav bliver indarbejdet i skitserne, og din feedback er vigtig for at forfine koncepterne yderligere.

Udover at udforske forskellige designmuligheder hjælper et skitseprojekt også med at afklare praktiske aspekter af projektet, såsom projektets omfang, budget og tidsramme. Det giver også mulighed for at identificere eventuelle udfordringer eller forhindringer, der kan opstå tidligt i processen.

Efter afslutningen af skitseprojektet vil arkitekten eller designeren normalt præsentere de udviklede skitser og koncepter for dig, diskutere mulighederne og tage imod feedback. Derefter vil de gå videre til mere detaljerede designstadier, hvor skitserne bliver udviklet til mere omfattende og præcise tegninger, der danner grundlaget for den endelige bygningsplan.

Myndighedsprojekt

Myndighedsfasen er en vigtig del af byggeprocessen, hvor byggeprojektet gennemgår nødvendige godkendelser og tilladelser fra relevante myndigheder, før arbejdet med at opføre bygningen kan begynde. Denne fase er afgørende for at sikre, at byggeriet overholder alle lovgivningsmæssige og regulerende krav samt opfylder sikkerhedsstandarder og bygningskoder.

Myndighedsfasen kan variere afhængigt af lokal lovgivning og projektets kompleksitet. Det er vigtigt at være grundig i denne fase for at undgå forsinkelser og problemer senere i byggeprocessen. Ved at opnå de nødvendige godkendelser og tilladelser på korrekt vis kan byggeprojektet gennemføres lovligt og sikkert, samtidig med at det opfylder de gældende standarder og regler.

Udbudsprojekt / hovedprojekt

Hovedprojektet eller udbudsprojektet er den næste fase i byggeprocessen. Det er den fase, hvor de detaljerede planer, tegninger og specifikationer bliver udarbejdet, og hvor entreprenører inviteres til at byde på opgaven.

I hovedprojektet bliver skitseprojekterne og koncepterne fra tidligere faser videreudviklet til mere omfattende og detaljerede tegninger. Arkitekter, bygningskonstruktører, ingeniører og andre specialister arbejder sammen for at udarbejde alle nødvendige tekniske detaljer og specifikationer, der er nødvendige for at gennemføre byggeriet.

Udbudsprojekt indeholder typisk:

 1. Arkitekturtegninger: Detaljerede tegninger, der viser alle aspekter af bygningens udseende og layout, herunder facader, grundplaner, sektioner og tagkonstruktioner.
 2. Ingeniørtegninger: Tegninger, der omfatter strukturelle elementer, el-installationer, VVS, ventilation og andre tekniske aspekter.
 3. Materialer og specifikationer: En omfattende liste over materialer, der skal bruges i byggeriet, samt detaljerede specifikationer for, hvordan de skal anvendes.
 4. Budget: En opdateret oversigt over projektets omkostninger baseret på de specifikationer, der er blevet udviklet i hovedprojektet.

Når udbudsprojektet er færdigt, bliver det brugt som grundlag for udbuddet. Bygherren eller byggeansvarlig indhenter tilbud fra entreprenører, der ønsker at udføre arbejdet.

Efter udbudsprocessen er afsluttet, og en entreprenør er valgt, kan byggeprojektet gå ind i udførelsesfasen, hvor byggeriet begynder, og den fysiske opførelse af bygningen tager form. Udbudsprojektet er afgørende for at sikre, at byggeriet gennemføres på en effektiv og koordineret måde og opfylder alle nødvendige krav og standarder.

Udførelsesfasen

Udførelsesfasen er den fase i byggeprocessen, hvor det faktiske byggeri finder sted. Dette er den tid, hvor planerne og specifikationerne fra udbudsprojektet bliver omsat til virkelighed, og bygningen begynder at tage form.

I udførelsesfasen ledes byggeriet af entreprenøren, der er blevet valgt gennem udbudsprocessen. Entreprenøren er ansvarlig for at koordinere arbejdet, levere materialer og tjenesteydelser og sikre, at byggeriet udføres i overensstemmelse med de fastsatte specifikationer og tidsplaner.

Udførelsesfasen er den mest synlige og aktive del af byggeprocessen, og det er her, det endelige resultat tager form. Det er afgørende at sikre effektiv projektledelse og kvalitetskontrol for at opnå et vellykket og tilfredsstillende byggeri, der opfylder alle de fastsatte krav og forventninger.

Færdigmelding

Færdigmelding er en proces, hvor entreprenøren eller byggerådgiveren giver besked til relevante myndigheder og/eller bygherren om, at byggeprojektet er afsluttet, og at bygningen er klar til brug eller overdragelse. Det er en vigtig administrativ procedure for at dokumentere, at byggeriet er gennemført i overensstemmelse med de aftalte specifikationer, regler og bygningskoder.

Når entreprenøren eller byggeansvarlig anser byggeriet for færdigt, udfylder de normalt en færdigmeldingsformular, hvor de angiver relevant information om projektet, herunder dato for afslutning, eventuelle ændringer i forhold til det oprindelige projekt, og hvilke dele af byggeriet der er blevet udført.

Efter at færdigmeldingsformularen er udfyldt og indsendt, udfører byggerådgiveren en inspektion af byggeriet for at verificere, at arbejdet er udført korrekt i henhold til godkendelser, bygningsregulativer og kontraktuelle krav. Hvis alt er i overensstemmelse med de nødvendige standarder, bliver bygningen godkendt som “færdig” eller “brugsgodkendt.”

Efter færdigmeldingen kan bygherren tage ejerskab af bygningen og tage den i brug. Hvis der er aftalt mangler, skal disse muligvis også være udbedret inden afslutningen af projektet, før det betragtes som færdigt.

Det er vigtigt at sikre, at færdigmeldingsprocessen gennemføres korrekt og omhyggeligt, da det er afgørende for at dokumentere, at byggeriet er afsluttet i overensstemmelse med lovgivning og standarder. Færdigmelding sikrer også, at bygherren kan bruge bygningen sikkert og uden risiko for eventuelle juridiske eller regulerende problemer.

Du kan læse endnu mere omkring faserne her.

Har du spørgsmål, så tag endelig fat i os på plex@plex-arkitekter.dk. Vi glæder os til at høre fra dig!

Et udbudsprojekt er en formaliseret proces, hvor en bygherre oftest sammen med sin bygherrerådgiver inviterer entreprenører til at afgive tilbud på et byggeprojekt. Formålet er at skabe konkurrence mellem entreprenører og sikre, at projektet udføres på en retfærdig og konkurrencedygtig måde. Men det gavner også dig som bygherre, da du får mulighed for at sammenligne priser.

Skal du bruge et udbudsprojekt til dit husprojekt? 

Det afhænger af forskellige faktorer. Som oftes er det en god idé at have en budrunde, som kommer i takt med et udbudsprojekt. Nogle ved allerede med sikkerhed, hvem de vil have til at bygge deres kommende projekt, og behøver derfor ikke en budrunde. Her kaldte man det før i tiden for et hovedprojekt, når det ikke skulle udbydes i en budrunde. Dette kan man stadig godt sige i dag, men i offentlig tale er de to faser lagt sammen og hedder nu bare udbudsprojekt. Man skal som udgangspunkt derfor altid have et udbudsprojekt. Har du kun brug for arbejdstegninger til entreprenørene, uden at det udbydes til en budrunde, skal du huske at fortælle det til din rådgiver, da du dermed ofte kan få en billigere fase (hos nogle rådgivere). Personligt mener vi dog stadig, det kan være en fordel at sende projektet i udbud. Ved at åbne op for konkurrence mellem entreprenører får du mulighed for at modtage flere tilbud, sammenligne priser, kvalitet og erfaring samt vælge den bedste løsning til dit projekt.

Det er dog vigtigt at bemærke, at udbudsprocessen kan være tidskrævende og kræve en omhyggelig planlægning. Det indebærer udarbejdelse af klare kravspecifikationer, gennemgang af indkomne tilbud og efterfølgende evaluering af dem.

Søg hjælp, hvis du er i tvivl

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal håndtere udbudsprocessen, kan det være en god idé at konsultere en bygherrerådgiver eller en byggekonsulent. 

Vi kan her hos PLEX Arkitekter hjælpe dig med at navigere gennem processen, forberede dokumentationen og sikre, at du får det bedste resultat ud af dit projekt. Fang os på plex@plex-arkitekter.dk, og lad os tage en uforpligtende snak om dit projekt.

Her er 5 nyttige tips til at forberede dig til et skitseprojekt som kunde:

 1. Definér dine mål og behov: Inden du går ind i et skitseprojekt, er det vigtigt at have en klar forståelse af dine mål og behov. Hvad ønsker du at opnå med projektet? Hvad er dine prioriteter og krav? Jo mere præcis og specifik du kan være, desto bedre kan arkitekten forstå og imødekomme dine ønsker.
 2. Research og inspiration: Lav noget research, og indsaml inspiration, før du mødes med arkitekten. Udforsk forskellige stilarter, materialer og layoutmuligheder, der appellerer til dig. Lav en samling af billeder, artikler eller farveprøver, der kan hjælpe med at kommunikere din vision til arkitekten.
 3. Budget og tidsplan: Vær realistisk omkring dit budget og tidsplan. Diskuter disse faktorer med arkitekten tidligt i processen, så der kan lægges en realistisk plan for projektet. Kommunikation om økonomi og tidsramme er afgørende for at undgå misforståelser og skuffelser senere hen.
 4. Vær åben for dialog: Vær åben for at dele dine tanker og ideer med arkitekten. Lyt også til deres faglige ekspertise og input. En god dialog mellem kunde og arkitekt kan skabe et solidt fundament for et vellykket skitseprojekt.
 5. Vælg en pålidelig arkitekt: Vælg en erfaren og pålidelig arkitekt, der har ekspertise inden for det specifikke område, du ønsker at udforske. Gennemgå deres tidligere projekter, og læs anmeldelser for at sikre, at de passer godt til dine behov.

Ved at forberede dig på disse måder vil du være godt rustet til at starte et skitseprojekt som kunde. Du vil have en klar retning og en tydelig kommunikation med arkitekten, hvilket vil hjælpe med at skabe et effektivt, inspirerende og givende samarbejde. Husk at være åben for forandringer og justeringer undervejs, da skitseprojekter har det med at udvikle sig med tiden.
Mangler du yderligere rådgivning til skitseprojektet, skal du endelig kontakte os hos PLEX. Her står vi klar til at hjælpe dig trygt igennem alle faserne. 

Hos PLEX Arkitekter tror vi på, at god arkitektur går ud over blot æstetik. Vi ser på arkitektur som en balance mellem funktion, form og følelse.

Vores tilgang til god arkitektur er baseret på principperne om bæredygtighed, innovation og brugercentreret design. Arkitektur skal være miljømæssigt ansvarlig og bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Ved at implementere energieffektive systemer og materialer skaber vi bygninger, der tilgodeser naturen og reducerer vores klimaaftryk.

Form er også en vigtig faktor i vores syn på god arkitektur. Vi stræber efter at skabe unikke og inspirerende designs, der beriger det omkringliggende miljø og skaber en følelse af tilhørsforhold. Vi mener, at arkitekter skal arbejder tæt sammen med kunderne for at forstå deres visioner og omsætte dem til smukke og funktionelle bygninger.

Funktion er et nøgleelement i vores tilgang til god arkitektur. Derfor fokuserer vi på at skabe rum, der opfylder behovene og forventningerne hos dem, der bruger dem. Gennem omhyggelig planlægning og detaljeret analyse sikrer vi, at bygninger er praktiske, ergonomiske og behagelige at være i.

PLEX Arkitekter tror på, at god arkitektur skal være tilgængelig for alle, uanset om det er et boligprojekt, en kommerciel bygning eller en offentlig institution. Vi skaber inkluderende rum, der er tilgængelige for mennesker med forskellige behov. Arkitektur har magten til at skabe sociale forbindelser og bidrage til en mere sammenhængende og inkluderende samfund.

Vi er stolte af vores portefølje af projekter, der demonstrerer vores syn på god arkitektur og god konstruktionsprojektering. Hver struktur er skabt med omhu og opmærksomhed på detaljer, der afspejler vores engagement i kvalitet og håndværk. Vi kombinerer vores tekniske ekspertise med kreativitet for at levere projekter, der er innovative og funktionelle.

Skal vi samarbejde?

Ved at vælge PLEX Arkitekter som din samarbejdspartner kan du være sikker på, at du får en unik og skræddersyet løsning, der opfylder dine behov og visioner. Vi er passionerede omkring god arkitektur, der inspirerer og forandrer, og vi glæder os til at høre om dit projekt. Fang os på plex@plex-arkitekter.dk.

MYNDIGHEDSPROJEKT – PLEX Arkitekter – din ekspert inden for myndighedsprojekter! Vi er et erfarent team af bygningskonstruktører og byggekonsulenter, der er specialiserede i at håndtere komplekse projekter i forbindelse med myndighedsbehandling. Uanset om du planlægger at opføre et nyt byggeri, renovere en eksisterende ejendom eller foretage ændringer i et eksisterende projekt, er vores dygtige bygningskonstruktører klar til at guide dig gennem den ofte udfordrende proces.

Et myndighedsprojekt kræver omhyggelig planlægning, koordinering og samarbejde med de relevante myndigheder. Som eksperter i myndighedsprojekter har vi et indgående kendskab til de gældende regler, love og forskrifter, der skal overholdes. Vi hjælper dig med at navigere gennem byggetilladelser, miljøgodkendelser og andre nødvendige godkendelser for at sikre, at dit projekt kan realiseres inden for de juridiske rammer.

Vores erfaring med myndighedsprojekter spænder over en bred vifte af områder, herunder private boliger, kommercielle bygninger og offentlige faciliteter. Vi tilbyder skræddersyede løsninger, der imødekommer dine behov og sikrer overensstemmelse med de gældende myndighedskrav. Vores erfarne bygningskonstruktører og byggekonsulenter arbejder tæt sammen med dig for at udarbejde detaljerede planer og dokumentation, der opfylder myndighedernes krav.

På vores hjemmeside, www.plex-arkitekter.dk, kan du læse mere om vores ekspertise inden for myndighedsprojekter og hvordan vi kan hjælpe dig. Vi har håndteret en lang række projekter med succes, og vores dedikerede team står klar til at rådgive og assistere dig gennem hele processen. Uanset om du har brug for hjælp til at indhente tilladelser, udarbejde ansøgningsmateriale eller håndtere dialogen med myndighederne, er vi her for at hjælpe.

Kontakt os i dag for at drøfte dit myndighedsprojekt med en af vores erfarne bygningskonstruktører. Vi ser frem til at samarbejde med dig og sikre, at dit projekt opfylder alle myndighedskrav og bliver en succes. PLEX Arkitekter – din pålidelige partner inden for myndighedsprojekter.

1. Du får en ekspert med på ”holdet”

Selvom du har mange gode idéer til dit kommende byggeprojekt, er det ikke altid let at finde den helt rigtige løsning. Nogle gange kræver det, at man vender tingene på hovedet for at få det til at give mening. 

En arkitekt besidder evnen til at se, hvad dit hus kan rumme – både arkitektonisk og byggeteknisk. Ved at lave en grundig analyse kombinerer arkitekten din hustype og de unikke kvaliteter ved både huset og haven med dine ønsker og behov for ændringer. 

Arkitekten tager også de praktiske begrænsninger i betragtning. Måske kan dit hus ikke bære en ny førstesal, og derfor må idéerne bevæge sig i andre retninger. På denne måde finder arkitekten en original løsning, der passer perfekt til dine individuelle behov og dit hus.

2. Du får mest muligt ud af budgettet

Når du skal sammenligne tilbud fra forskellige håndværkere, kan det være svært at se, hvad tilbuddene egentlig inkluderer – og især hvad de ikke inkluderer, og som du måske senere skal betale ekstra for. Her kommer arkitekten ind i billedet og kan hjælpe med at afkode tallene, så du træffer det rigtige valg og undgår økonomiske overraskelser. 

En dygtig arkitekt med mange års erfaring i byggebranchen er langt bedre rustet end dig til at analysere timeforbrug og priser på materialer. Det er ikke ualmindeligt, at en arkitekt kan reducere byggesummen med flere hundredetusinde kroner. Dog afhænger besparelsen naturligvis af projektets størrelse og omfang. Samarbejder du med en arkitekt, kan du opnå betydelige besparelser, samtidig med at du sikrer, at der ikke er skjulte omkostninger eller uforudsete udgifter senere i byggeprocessen.

3. Du får en lovlig bolig uden administrativt besvær

Når man googler “byggeregler”, vælter det frem med komplekse regelsæt, der hurtigt kan dræne lysten til at gå i gang med et byggeprojekt. Heldigvis kan du undgå mange timers vandring i lovjunglen ved at overlade lovliggørelsen af dit byggeri til en arkitekt. 

Byggetilladelser, energikrav, planlovgivning, bygningsreglementer, ibrugtagningstilladelser – dette er blot nogle få eksempler på de mange regelsæt, som du skal være opmærksom på, når du ønsker at gennemføre et større byggeprojekt. Og hvad der er endnu værre er, at det er dit eget ansvar at sikre lovligheden af dit byggeri. Dette betyder, at du kan komme i juridiske og økonomiske problemer, hvis dit projekt ikke lever op til reglerne, eller hvis der mangler vigtig dokumentation i din byggesag. 

Ved at engagere en arkitekt kan du overlade ansvaret for at navigere i det komplekse regelværk til en professionel. Arkitekten har indsigt i bygningsreglementet og har erfaring med at ansøge om og opnå de nødvendige tilladelser. Dette sikrer, at dit byggeri er i overensstemmelse med loven, og at du undgår juridiske og økonomiske problemer. Ved at lade en arkitekt håndtere den lovpligtige proces kan du have ro i sindet og fokusere på at skabe dit drømmehjem eller byggeri uden at bekymre dig om de komplekse lovmæssige krav.

4. Arkitekten har det store overblik

En boligarkitekts arbejde begynder med skitsetegningen af dit byggeprojekt, hvor der tages hensyn til dine individuelle behov og ønsker, samtidig med at arkitekten har fokus på detaljer og helhed. Ud over at skabe en smuk og funktionel bolig kan arkitekten også hjælpe med at udarbejde en overordnet tidsplan og indhente priser ved håndværkere. 

En arkitekt kan give dig et realistisk overslag over omkostningerne ved byggeriet og kan føre tilsyn på byggepladsen for at sikre kvalitetskontrol og korrekt udførelse af arbejdet. Arkitekten kan være din følgesvend gennem hele byggeprojektet, lige fra de første idéer til den endelige drømmebolig står færdig.

5. Du får frigivet tid

Møder med håndværkere, kontakt til myndighederne, tilsyn på byggepladsen og administrative opgaver – alt dette er tidskrævende elementer ved et byggeprojekt, og tidsmangel er en af de store udfordringer, som boligejere kan støde på. Heldigvis kan du overlade alle disse tidskrævende opgaver til arkitekten, der også kan styre tidsplanen for dig. 

En realistisk tidsplan er det første skridt mod en succesfuld byggeproces. Her kan en arkitekt træde til og udarbejde en plan, da de har erfaring med, hvor lang tid de forskellige arbejdsopgaver i et byggeprojekt typisk tager. De vil også tage højde for ekstra tid, der kan være nødvendig for at undgå forsinkelser og overskridelser.

Arkitekten har også ekspertise i koordinering af håndværkere, besvarelse af deres spørgsmål om materialer og detaljer og sikring af, at alt bliver udført til tiden. Ved at overlade disse opgaver til arkitekten kan du spare værdifuld tid og fokusere på andre aspekter af dit liv, mens du har tillid til, at din byggeproces forløber, som den skal i overensstemmelse med tidsplanen.

6. Du undgår besvær og byggeskader

Det er sjældent, at boligejere har den nødvendige ekspertise til at kontrollere, om alt udføres i overensstemmelse med bygningsreglementets forskrifter og arkitektens beskrivelser og tegninger. Det kræver ikke kun tid, men også præcis viden om, hvad man skal kigge efter og hvornår. Derfor bør du overveje at få en arkitekt til at føre tilsyn med håndværkernes arbejde.

Formålet med tilsyn under byggeriet er primært at sikre, at håndværkerne udfører arbejdet i overensstemmelse med projektets dokumentation og i den kvalitet, der er specificeret i arbejdsbeskrivelsen. Det handler med andre ord om at få det resultat, som du har bedt om og betalt for. Ved at have en arkitekt til at føre tilsyn kan du være sikker på, at du får valuta for pengene, og at byggeriet udføres korrekt.

Skal vi samarbejde?

Skal du i gang med et byggeprojekt, kan der altså både være tid og penge at spare, hvis du får en arkitekt med på holdet. Hos PLEX Arkitekter er vi altid klar på at tage en uforpligtende snak om dit projekt. Fang os på plex@plex-arkitekter.dk.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram